Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giới thiệu tài liệu lưu trữ


( Cập nhật lúc: 24/02/2023  )

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày thầy thuốc Việt Nạm (27/02/1955-27/02/2023), Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn giới thiệu tới độc giả Tập tài liệu của Bộ Y tế, Ty Y tế Bắc Kạn về khám và phát thuốc, hộ sinh và Hội hồng thập tự. Năm 1955 - 1965 qua tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn, thuộc Phông lưu trữ Uỷ ban hành chính tỉnh Bắc Kạn đang bảo quản tại Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn, cụ thể:

* Thông tư số 4353-ZYO/BC ngày 30 tháng 6 năm 1955 của Bộ Tài chính-Y tế về việc cấp phát thuốc cho công nhân viên các bệnh viện, bệnh xá….

* Thông tư số 683/HCTP ngày 09 tháng 4 năm 1958 của Bộ Tư pháp -Tài chính về việc trang bị phòng ngừa và phụ cấp cho cán bộ khám tử thi. 

* Công văn số 1810/BYT-KH của Bộ Y tế về bỏ nhiệm vụ khám bệnh, phát thuốc của các Phòng y tế huyện.

* Công văn số 4697/BYT-CB ngày 09/7/1958 của Vụ chữa bệnh về việc khám và chữa bệnh cho thương binh và quân nhân phục viên về xã.

* Thông tư số 27/TT-LB ngày 08 tháng 10 năm 1959 của Liên bộ Y tế-Tài chính về việc quản lý tiền thuốc ở bệnh viện.

* Chỉ thị số 012/BYT-I ngày 23 tháng 6 năm 1961 của Bộ Y tế về việc chấm dứt tiền thuốc và đỡ đẻ lấy tiền công ở nông thôn; chấm dứt tiền thuốc lấy tiền công, hạn chế và giảm nhẹ việc lấy tiền công đỡ đẻ ở thị xã, thành phố.

* Công văn số 3438-BYT/VS ngày 22 tháng 6 năm 1962 của Bộ Y tế về cấp phát dụng cụ đỡ đẻ khó cho huyện.

* Công văn số 2084-BYT/CB1 ngày 13 tháng 3 năm 1963 về việc khám, chữa bệnh cho công nhân, viên chức hưu trí và thôi việc vì mất sức lao động, tai nạn lao động.

* Thông tư số 22-BYT/TT ngày 17 tháng 9 năm 1963 của Bộ Y tế về quy định tiêu chuẩn khám bệnh và điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt Xô.

* Công văn số 307/YT ngày 14 tháng 5 năm 1965 của Ty Y tế Bắc Kạn về nộp kinh phí thuốc cho y tế quản lý. Nông Quang Dĩnh

Tin bài mới:


Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn(25/11/2022)

Báo cáo tổng kết tình hình vỡ lòng năm 1956, ngày 25 tháng 02 năm 1956 của Ty Giáo dục Bắc Kạn qua tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn.(18/11/2022)

Tập huấn nghiệp vụ công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2022 tại huyện Chợ Đồn.(07/10/2022)

Công tác thương binh - liệt sĩ, quân nhân phục viên qua tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn(27/07/2022)

Quyết định về việc ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn(08/06/2022)

Quản trị rủi ro đối với tài liệu lưu trữ thông qua công tác phòng cháy chữa cháy tại Lưu trữ lịch sử tỉnh và các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.(27/07/2021)

Bắc Kạn đẩy mạnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư (29/06/2021)

Tầm quan trọng của việc lập hồ sơ công việc đối với các cơ quan, tổ chức(13/05/2021)

Đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ của viên chức ngành Lưu trữ.(05/04/2021)

Tổ chức khoa học tài liệu của các Sở đã nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn - Thực trạng và giải pháp(02/03/2021)

Sign In