Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tổng kết tình hình vỡ lòng năm 1956, ngày 25 tháng 02 năm 1956 của Ty Giáo dục Bắc Kạn qua tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn.


( Cập nhật lúc: 18/11/2022  )

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nạm (20/11/1982-20/11/2022), Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn giới thiệu tới độc giả báo cáo của ty Giáo dục Bắc Kạn về báo cáo tổng kết tình hình vỡ lòng năm 1956, thuộc Phông lưu trữ Uỷ ban hành chính tỉnh Bắc Kạn đang bảo quản tại Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn.

Báo cáo tổng kết tình hình vỡ lòng năm 1956, ngày 25 tháng 02 năm 1956 của Ty Giáo dục Bắc Kạn. Văn bản này gồm các nội dung chính sau:

- Đặc điểm tình hình phong trào vỡ lòng năm 1955: Tình hình mở lớp, tình hình học sinh, tình hình giáo viên, vấn đề tài liệu và giờ học.

- Kiểm điểm sự lãnh đạo của các cấp chính quyền và chuyên môn: Chính quyền và đoàn thể xã, Hiệu trưởng và giáo viên phổ thông.

Nhiệm vụ công tác vỡ lòng năm 1956 của Bắc Kạn.


Báo cáo tổng kết tình hình vỡ lòng năm 1956, ngày 25 tháng 02 năm 1956 của Ty Giáo dục Bắc Kạn

Nông Dĩnh

Tin bài mới:


Tập huấn nghiệp vụ công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2022 tại huyện Chợ Đồn.(07/10/2022)

Công tác thương binh - liệt sĩ, quân nhân phục viên qua tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn(27/07/2022)

Quyết định về việc ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn(08/06/2022)

Quản trị rủi ro đối với tài liệu lưu trữ thông qua công tác phòng cháy chữa cháy tại Lưu trữ lịch sử tỉnh và các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.(27/07/2021)

Bắc Kạn đẩy mạnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư (29/06/2021)

Tầm quan trọng của việc lập hồ sơ công việc đối với các cơ quan, tổ chức(13/05/2021)

Đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ của viên chức ngành Lưu trữ.(05/04/2021)

Tổ chức khoa học tài liệu của các Sở đã nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn - Thực trạng và giải pháp(02/03/2021)

Hướng dẫn độc giả thực hiện tra cứu các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn.(01/02/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.(13/01/2021)

Sign In