Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 1155 /QĐ-UBND về việc chuyển nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp (Cập nhật lúc: 04/10/2013  )

- Quyết định số 1155 /QĐ-UBND về việc chuyển nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp. (Tải về)

Tin bài mới:


Sign In