Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập huấn kiến thức cơ bản về công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022


( Cập nhật lúc: 19/09/2022  )

Ảnh: Ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc hội nghị tại Công ty Cổ phần sách-Thiết bị Trường học tỉnh Bắc Kạn

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức cơ bản về công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.


Ảnh: Toàn cảnh hội nghị tập huấn tại Công ty Cổ phần sách-Thiết bị Trường học tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Kế hoạch số 419/KH-UBND ngày 01/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về triển khai thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026”, sáng ngày 15/9/2022, Sở Nội vụ tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn kiến thức cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo cho công chức lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thành phố, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tại Trung tâm Thương mại dịch vụ - Thiết bị giáo dục Bắc Kạn và công chức Phòng Nội vụ các huyện, thành phố, công chức Văn hóa - Xã hội làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo các xã, phường, thị trấn tại Công ty Cổ phần sách-Thiết bị Trường học tỉnh Bắc Kạn.


Ảnh: TS. Trần Thị Minh Thu, Vụ trưởng Vụ Tín ngưỡng và các tôn giáo khác, Ban Tôn giáo Chính phủ báo cáo viên hội nghị tập huấn tại Công ty Cổ phần sách-Thiết bị Trường học tỉnh Bắc Kạn

Tại hội nghị các đại biểu đã được báo cáo viên của Vụ Tin lành, Vụ Tín ngưỡng và các tôn giáo khác, Ban Tôn giáo Chính phủ, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn cung cấp kiến thức cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo, như: Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; khái quát đạo Tin lành; các loại hình tín ngưỡng và hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam; hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

 

Ảnh: Th.S Thiều Thị Hương, Vụ trưởng Vụ Tin lành, Ban Tôn giáo Chính phủ báo cáo viên hội nghị tại hội trường Trung tâm Thương mại dịch vụ - Thiết bị giáo dục Bắc Kạn

Thông qua hội nghị tập huấn các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại các địa phương; được nghe các báo cáo viên giải đáp, hướng dẫn việc giải quyết hiệu quả các tình huống, vụ việc tôn giáo phát sinh trong thực tế tại địa phương nhằm thực hiện tốt hơn công tác tham mưu quản lý nhà nước cũng như thực hiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh./. 

Lường Quyến
Sign In