Skip Ribbon Commands
Skip to main content

01 Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo

( Cập nhật lúc: 28/12/2015  )

 

Tên thủ tục:

Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo

Lĩnh vực:

Tôn giáo

Kết quả:

Giấy chứng nhận

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức tôn giáo

Hồ sơ cần thiết:

+ Văn bản đăng ký hoạt động tôn giáo, trong đó nêu rõ tên tôn giáo, tên tổ chức, họ và tên người đại diện tổ chức, nơi cư trú, nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển ở Việt Nam, tôn chỉ, mục đích, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động, dự kiến nơi đặt trụ sở chính;

+ Giáo lý, giáo luật, lễ nghi;

+ Danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hợp pháp xác nhận.

+ Số lượng người tin theo.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

+ Bước 1: Tổ chức tôn giáo gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ qua Ban Tôn giáo (địa chỉ: Số nhà 152, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

+ Bước 2: Chuyên viên Ban Tôn giáo tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung theo quy định, nếu hồ sơ đảm bảo yêu cầu thì trình Sở Nội vụ cấp Giấy chứng nhận; nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Bước 3: Tổ chức Tôn giáo nhận kết quả trực tiếp từ Sở Nội vụ hoặc thông qua đường bưu chính.

Lệ phí:

 

Thời gian:

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đ­ược hồ sơ hợp lệ

Căn cứ pháp lý:

+ Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Tín ngưỡng, tôn giáo;

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

+ Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Địa điểm tiếp nhận:

Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ Bắc Kạn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả:  quantrisonoivu
Nguồn: 
Sign In