Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kan phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019


( Cập nhật lúc: 26/02/2020  )

Ngày 19 tháng 02 năm 2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 233a/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Theo Quyết định này, có 654 thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Trên cơ sở danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện các nội dung theo quy định để tổ chức kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh./.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện (file đính kèm)

Nguyễn Thảo
Sign In