Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai giảng lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý


( Cập nhật lúc: 04/12/2020  )

Sáng 03/12/2020, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý theo Quyết định số 515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Dự lễ khai giảng có ông Sầm Văn Trân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, bà Nguyễn Thị Hường Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia

Lớp tập huấn gồm hơn 50 học viên là nữ lãnh đạo quản lý cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Trong khóa học, học viên sẽ được bồi dưỡng các chuyên đề về kiến thức, kỹ năng cho nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo về vai trò của đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan quản lý nhà nước ở nước ta hiện nay; phụ nữ và các mục tiêu phát triển bền vững; các kỹ năng dành cho nữ lãnh đạo quản lý; các kỹ năng giải quyết các vấn đề xảy ra thực tế và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, cách xử lý các tình huống trong lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

  

Hình ảnh: Ông Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Sầm Văn Trân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh: Trong thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm đến công tác bình đẳng giới, công tác nữ cán bộ nói chung và nữ lãnh đạo, quản lý nói riêng và đánh giá cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc. Theo đó, việc tổ chức lớp tập huấn nhằm kịp thời bổ sung, cập nhật, nâng cao các kỹ năng giải quyết các vấn đề xảy ra thực tế và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, cách xử lý các tình huống trong lãnh đạo, các kỹ năng quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay cho đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh.Vì vậy, phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng, ông Sầm Văn Trân đề nghị mỗi học viên nêu cao tinh thần học tập, tham gia lớp học đầy đủ, tập trung nghiên cứu tốt các chuyên đề, chủ động trao đổi, thảo luận với giảng viên… nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của khóa học đề ra.

  

Hình ảnh: TS Nguyễn Thị Hường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu KHHC, Học viện Hành chính Quốc gia tại lớp tập huấn

Ngay sau lễ khai giảng, các học viên được TS Nguyễn Thị Hường trao đổi các Chuyên đề theo Kế hoạch.

Nguyễn Thảo
Sign In