Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019 Thông báo danh mục tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2019


( Cập nhật lúc: 06/03/2020  )

Ngày 06 tháng 3 năm 2020, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019 ban hành Thông báo số 37/TB-HĐ về danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019 gồm:

1. Danh mục tài liệu ôn tập môn kiến thức chung.

2. Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành.

3. Danh mục tài liệu ôn tập môn tiếng Anh.

Hội đồng tuyển dụng thông báo để thí sinh dự thi tuyển dụng biết, ôn tập. Trong quá trình ôn tập, nếu có vướng mắc, thí sinh liên hệ với Sở Nội vụ theo số Đt: 02093.871.679 hoặc 02093.870.514 để được hướng dẫn và giải đáp./.

(file đính kèm Thông báo số 37/TB-HĐ)

 

Nguyễn Thảo
Sign In