Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Trong công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Ngay từ đầu khóa XI đến nay, cấp uỷ, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, quán triệt, cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của tỉnh, Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ và thực hiện quy hoạch cán bộ theo phân cấp đúng quy định.

Xem tiếp


Sáng 03/12/2020, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý theo Quyết định số 515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Dự lễ khai giảng có ông Sầm Văn Trân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, bà Nguyễn Thị Hường Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia

Xem tiếp


Ngày 28/10/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 30/2020/TT-BTTTT hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12/2020.

Xem tiếp


Ngày 06 tháng 3 năm 2020, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019 ban hành Thông báo số 37/TB-HĐ về danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019 gồm:

Xem tiếp


Ngày 19 tháng 02 năm 2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 233a/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Theo Quyết định này, có 654 thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2350/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 06/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương (bao gồm nâng ngạch công chức khối đảng, đoàn thể và khối quản lý nhà nước chỉ tiêu năm 2018.

Xem tiếp

Sign In