Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


( Cập nhật lúc: 25/02/2022  )

Ngày 23/02/2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ký ban hànhHướng dẫn số 118/HD-UBND các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tinh Bắc Kạn

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Hoàng Huế
Sign In