Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017


( Cập nhật lúc: 21/07/2017  )

   Sáng 21/7, tại  tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh Tuyên Quang (đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2017) phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình (đơn vị Cụm phó Cụm thi đua năm 2017) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc.

   Dự hội nghị có Vụ Địa phương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và lãnh đạo 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc  gồm: Tuyên Quang, Bắc Kạn, Bắc Giang, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái.

   6 tháng đầu năm 2017, được sự quan tâm, chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, phong trào thi đua của Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc nói chung và phong trào thi đua yêu nước của mỗi tỉnh nói riêng đã đi vào chiều sâu, lan rộng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngay từ đầu năm, UBND các tỉnh trong Cụm đã phát động nhiều phong trào thi đua  hiệu quả, tập trung vào giải quyết các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng tỉnh. Các phong trào thi đua đã bao quát các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội được đề ra trong năm 2017. Công tác khen thưởng tiếp tục được thực hiện ngày càng nề nếp, hiệu quả cơ bản đảm bảo tính tiêu biểu xuất sắc, nêu gương, công khai, minh bạch, công bằng, kịp thời, đúng đối tượng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cựu đã đạt được, việc triển khai phong trào thi đua tại một số địa phương còn lúng túng, chậm đổi mới, chưa thực sự gắn với cơ sở; chưa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đã được Thủ tướng Chính phủ phát động thời gian qua (phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”). Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua còn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức, kịp thời; việc động viên, khen thưởng đối tượng là lao động trực tiếp còn ít...

                               

Toàn cảnh Hội nghị

   Các đại biểu dự Hội nghị thống nhất cho rằng: Qua các phong trào thi đua đã góp phần chấn chỉnh, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo cơ hội và môi trường tốt cho việc đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động của tổ chức và công dân trên địa bàn các tỉnh trong Cụm thi đua.

   Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe 03 báo cáo tham luận điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hòa Bình về mô hình trồng cam, tỉnh Thái Nguyên về mô hình phát triển kinh tế tập thể sản xuất chè sạch, tỉnh Bắc Kạn về mô hình Tổ hợp tác sản xuất và dạy nghề mộc dân dụng.

Đ/c Lại Văn Tú, điển hình tiên tiến của tỉnh Bắc Kạn báo cáo tham luận tại Hội nghị

    Trong 6 tháng cuối năm các địa phương trong Cụm thi đua tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước; nội dung, hình thức thi đua luôn đổi mới phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh từng thời điểm; công tác thi đua cần tập trung vào việc thực hiện và hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Quan tâm đến việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến đặc biệt là những nhân tố mới; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến những mô hình, những cách làm hay giúp tăng thu nhập cho người dân để phong trào có sức lôi cuốn và lan toả. Đồng thời các tỉnh trong Cụm thi đua cần tăng cường liên kết khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch… và ưu tiên đầu tư hỗ trợ thanh niên xây dựng và phát triển các mô hình khởi nghiệp, phát triển kinh tế gắn sản xuất nông nghiệp với đặc thù của địa phương, vừa tạo ra việc làm mới, khuyến khích thu hút thanh niên lập nghiệp trên quê hương./.

Hoàng Huế

Tin bài mới:


Sign In