Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023


( Cập nhật lúc: 22/02/2023  )

Căn cứ Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 22/KH-SNV triển khai thực hiện tại đơn vị  (chi tiết kế hoạch xem tại đây)

Hoàng Thị Giang

Tin bài mới:


Đẩy mạnh việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và cấp bản sao điện tử từ sổ gốc(20/06/2022)

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn(05/04/2022)

KẾ HOẠCH Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2022(09/03/2022)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn(30/11/2021)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của các thủ tục hành chính được đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (14/11/2021)

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn(20/10/2021)

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (20/08/2021)

Sign In