Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Truyền thống Trường sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện Chợ Mới


( Cập nhật lúc: 03/11/2020  )

Ngày 30 tháng 10 năm 2020, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1941/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện Chợ Mới

Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện Chợ Mới được thành lập theo Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 03/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Hội là tổ chức xã hội tự nguyện với 75 thành viên là những cán bộ, chiến sĩ – những người con của huyện Chợ Mới đã từng sống, chiến đấu tại tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ. Mục đích của Hội nhằm chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, tổ chức các hoạt động giữ gìn, phát huy truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh góp phần nâng cao truyền thống cách mạng anh hùng, tinh thần yêu nước, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong nhiệm kỳ đầu (2015-2020), Hội đã hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng, làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội. Do đó, hoạt động của Hội ngày càng đi vào nề nếp, đúng với tôn chỉ, mục đích và Điều lệ Hội.

Hội Truyền thống Trường sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện Chợ Mới đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 24/9/2020, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra theo Kế hoạch và Đề án nhân sự đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đại hội thảo luận, nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ hội để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Ngày 30 tháng 10 năm 2020, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1941/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện Chợ Mới. Qua đó, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện Chợ Mới và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện Chợ Mới gồm 08 chương, 24 Điều quy định về tên gọi, tôn chỉ mục đích, địa vị pháp lý, trụ sở, phạm vi, lĩnh vực hoạt động, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội; quyền hạn và nhiệm vụ của Hội, tổ chức hoạt động Hội; quy định đối với hội viên; Việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên và giải thể; quy định về tài chính, tài sản; khen thưởng, kỷ luật. Chỉ có Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Chợ Mới mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội phải được ít nhất trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt tại Đại Hội tán thành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/10/2020.

Nguồn tại Quyết định 1941/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh.

Thương Thương
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.