Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Bắc Kạn, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025


( Cập nhật lúc: 01/12/2020  )

Trong 02 ngày 23-24/11, Hội Cựu thanh niên xung phong (Hội) tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự Đại hội có Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam. Bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn; Ông Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện Lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và hơn 95 hội viên tiêu biểu đại diện cho 1.642 hội viên cá nhân của Hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng tổ chức Hội được xác định là nhiệm vụ hàng đầu của Hội, với mục tiêu “ở đâu có Cựu thanh niên xung phòng thì ở đó có tổ chức Hội”. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh phát triển được 1.737 hội viên, trong đó có: 95 hội viên tổ chức và 1.642 hội viên cá nhân, số ủy viên Ban Chấp hành Hội ở các cấp có 341 người, trong đó có 102 cán bộ Đoàn thực hiện công tác kiêm nhiệm.

Với vai trò “Nhân chứng lịch sử”, các cấp Hội đã phối hợp với cơ quan chức năng và các cấp chính quyền địa phương giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong (TNXP). Từ khi thành lập hội, đã có 2.622 người được hưởng trợ cấp một lần; 57 TNXP cô đơn được hưởng trợ cấp hằng tháng. Tính đến thời điểm hiện tại, Hội đã hoàn thành các mục tiêu của nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, việc giải quyết chế độ, chính sách được thực hiện dân chủ, có tình, có lý, không có tiêu cực, đơn thư, khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội.

Đại hội đã thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới 2020-2025. Theo đó, toàn Hội phấn đấu hằng năm 100% hội viên Cựu TNXP thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội; 100% gia đình hội viên không vi phạm pháp luật, không có người mắc bệnh tệ nạn xã hội và trên 95% hộ gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc Kạn khóa IV gồm 15 người. Bà Đồng Thị Oanh, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 được Đại hội bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

  

(Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam và Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025)

Phát biểu tại Đại hội, Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Hội Cựu TNXP các cấp trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua và có nhiều đóng góp xứng đáng cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Ông đề nghị trong thời gian tới, Hội Cựu TNXP tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống và giữ gìn những giá trị lịch sử của TNXP Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các thế hệ cựu TNXP trong tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hiện nay. Cán bộ, hội viên giữ vững mối quan hệ đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia các phong trào thi đua, đồng thời làm chỗ dựa vững chắc cho Đảng và chính quyền địa phương. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các cấp quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức Hội ở cơ sở hoạt động, phát triển và thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Hội Cựu TNXP tỉnh lần thứ IV đã đề ra. Nhân dịp này, 08 tập thể và 09 cá nhân được nhận bằng khen của Hội Cựu TNXP Việt Nam và UBND tỉnh.

Với kết quả thành công của Đại hội Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc Kạn khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội thống nhất chung nhận thức về vai trò nhân chứng lịch sử, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Vì nghĩ tình đồng đội- mỗi hội viên làm nhiều việc tốt”, phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi - vì nghĩa tình đồng đội”, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của của tỉnh ta, bảo vệ quê hương đất nước và giáo dục thế hệ trẻ tại địa phương.

Thương Thương
Sign In