Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức hội

( Cập nhật lúc: 21/12/2015  )

 

Tên thủ tục:

Chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức hội.

Lĩnh vực:

Hội, Tổ chức Phi Chính phủ

Kết quả:

Quyết định hành chính

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức.

Hồ sơ cần thiết:

+ Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội;

+ Đề án chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội, trong đề án phải có phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động, phân định chức năng, quyền hạn, lĩnh vực hoạt động và trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện;

+ Nghị quyết đại hội của hội về việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội;

+ Dự thảo điều lệ hội mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội;

+ Dự kiến chương trình hoạt động hội hình thành mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội;

+ Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến đứng đầu ban vận động thành lập hội mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội và thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 11/2010/TT-BNV (đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu (Trưởng ban) ban vận động thành lập hội thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ).

+ Danh sách những người trong ban vận động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

+ Giấy tờ hợp lệ liên quan đến quyền sử dụng nhà, đất nơi dự kiến đặt trụ sở của hội hình thành mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ, số 152 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hướng dẫn tổ chức bổ sung và hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Sở Nội vụ thẩm định đối với hồ sơ hợp lệ, trình UBND tỉnhxem xét, quyết định cho phép hội đổi tên và phê duyệt điều lệ hội, trường hợp không đồng ý có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 4. Hội nhận kết quả tại Sở Nội vụ vào giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

Lệ phí:

Không

Thời gian:

30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

+ Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

+ Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

+ Thông tư 11/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ về quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Địa điểm tiếp nhận:

Sở Nội vụ, số 152 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả:  quantrisonoivu
Nguồn: 

Tin bài mới:


Giải thể Hội(21/12/2015)

Sign In