Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 05/5/2023 Sở Nội vụ làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh để trao đổi, thống nhất một số nội dung liên quan đến hoạt động Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Tham dự bổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở, lãnh đạo và công chức Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ, đại diện Thường trực, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 05/4/2023, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 38/KH-SNV tổ chức lớp tập huấn triển khai các Thông tư của Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm cho công chức, viên chức.

Xem tiếp


Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023

Xem tiếp


Ngày 27/9/2022 tại hội trường tỉnh Bắc Kạn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Kạn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức cơ bản về công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp


Thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện việc vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm trên theo quy định, từ ngày 08/9 đến ngày 14/9/2022 Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 294/QĐ-SNV ngày 07/9/2022 đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương theo Kế hoạch số 66/KH-SNV ngày 31/8/2022.

Xem tiếp


Ngày 02/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Xem tiếp


Ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, theo đó UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 28/01/2022 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Xem tiếp


QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Căn cứ Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2022, Sở Nội vụ Bắc Kạn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị như sau

Xem tiếp

1234567
Sign In