Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh


( Cập nhật lúc: 13/03/2019  )

Thực hiện Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2018, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn (thay thế Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn).

Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đã thành lập Tổ soạn thảo và dự thảo xong Quy định phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thuộc UBND tỉnh.

Để việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính hợp pháp, thống nhất, công khai, dân chủ và phù hợp với thực tiễn trong quản lý tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cấp huyện, Sở Nội vụ đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định để xin ý kiến góp ý của các cơ quan, quần chúng nhân dân (có bản dự thảo kèm theo).

Ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, cá nhân gửi về Phòng Tổ chức, biên chế và Công chức, viên chức, Sở Nội vụ để biên tập, bổ sung./.

      Thông tin chi tiết đính kèm tệp (Tải về)

       - Quyet dinh phan cap

       - Quy dinh phan cap nam 2019

Nguyễn Thảo
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.