Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2017


( Cập nhật lúc: 01/06/2018  )

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 kèm theo Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 27/12/2017, sau khi tổng hợp hồ sơ dự tuyển của thí sinh (bao gồm cả đợt bổ sung chuyên ngành đào tạo theo Thông báo số 47/TB-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh), gồm có: 435 hồ sơ (đợt 1: 369 hồ sơ; đợt 2 là 66 hồ sơ) đủ điều kiện tham dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2017. Tuy nhiên, trong tổng số 435 thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức, có 37 thí sinh trùng với danh sách đăng ký tham dự thi tuyển công chức của khối đảng, đoàn thể tỉnh. Trong đó có 24/37 thí sinh cam kết đồng ý đăng ký dự thi tuyển công chức thuộc khối đảng, đoàn thể; 13/37 thí sinh cam kết đồng ý đăng ký thi tuyển công chức thuộc khối chính quyền.

Do vậy, tổng số hồ sơ đăng ký tham gia dự thi tuyển công chức thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố từ 435 xuống còn 411. Trên cơ sở đó, ngày 30 tháng 5 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 885/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2017 (Có quyết định kèm theo)./.

Nguyễn Thảo
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.