Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyển dụng công chức Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

( Cập nhật lúc: 15/12/2015  )

 

Tên thủ tục:

Tuyển dụng công chức

Lĩnh vực:

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Kết quả:

Quyết định hành chính

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ cần thiết:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ);

+ Lý lịch học sinh, sinh viên (nếu có);

+ Hai phong bì có dán tem, ghi  rõ địa chỉ người nhận;

+ Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu);

+ Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

+ Các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (bản sao); 

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực và các chứng chỉ khác theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng;

-  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 90 ngày từ ngày thông báo tuyển dụng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy trình:

Bước 1: Căn cứ chỉ tiêu biên chế và nhu cầu đăng ký tuyển dụng của các đơn vị,  Hội đồng tuyển dụng công chức của tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyển dụng, thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của UBND tỉnh và niêm yết công khai (về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển) tại trụ sở làm việc Sở Nội vụ, các cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng; người đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ hoặc tại các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng; thời gian nhận hồ sơ ít nhất là 30 ngày kể từ ngàythông báo tuyển dụng.

Bước 2: Cán bộ phòng TCCB Sở Nội vụ hoặc Phòng Tổ chức Hành chính các Sở, ban, ngành; Phòng Nội vụ UBND các huyện, thị xã trực tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ của người dự tuyển không đủ điều kiện sẽ trả hồ sơ hoặc hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định đề nghị người dự tuyển tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3:Các đơn vị tổng hợp danh sách, hồ sơ người đăng ký dự tuyển gửi Sở Nội vụ (phòng Tổ chức cán bộ) trình Hội đồng tuyển dụng của tỉnh thẩm định hồ sơ.

Bước 4: Chậm nhất 7 ngày trước ngày tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng niêm yết công khai danh sách người đủ điều kiện dự tuyển tại trụ sở làm việc.

Bước 5: Cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng tổ chức thi, chấm thi hoặc xét tuyển tổng hợp kết quả, gửi Hội đồng tuyển dụng công chức của tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả.

Bước 6: Thông báo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển công khai tại Sở Nội vụ, các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã có chỉ tiêu tuyển dụng. Đồng thời thông báo kết quả trúng tuyển hoặc không trúng tuyển bằng văn bản đến người dự tuyển.

Bước 7:Ban hành Quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển và tổ chức chấm phúc khảo bài thi (nếu có).

 

Lệ phí:

 

Dưới 100 thí sinh: 260.000đ/hồ sơ/thí sinh/lần dự thi; Từ 100 đến dưới 500 thí sinh là 200.000đ/hồ sơ/thí sinh/lần dự thi; Từ 500 thí sinh trở lên: 140.000đ/ hồ sơ/thí sinh/lần dự thi.

Thời gian:

90 ngày từ ngày thông báo tuyển dụng.

 

 

 

 

 

Căn cứ pháp lý:

 

+ Luật Cán bộ công chức 2008;

+ Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

+ Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ về quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP.

+ Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 giữa Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

+ Quyết định 615/2007/QĐ-UBND ngày 16/4/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy và cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

Địa điểm tiếp nhận:

Trực tiếp tại Sở Nội vụ hoặc tại đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng. 

 

 

Tác giả:  quantrisonoivu
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.