Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo điểm thi phúc khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2017


( Cập nhật lúc: 12/11/2018  )

Thực hiện Công văn số 5463/UBND-NCKSTTHC ngày 01/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thông báo kết quả thi tuyển công chức, trong đó giao Sở Nội vụ thực hiện thông báo kết quả thi tuyển, dánh sách dự kiến người trúng tuyển và các nội dung quy định tại Điều 17 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của chính phủ. Theo đó, Sở nội vụ đã niêm yết công khai kết quả thi tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ; gửi thông báo kết quả thi tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển (tại Thông báo số 34/TB-SNV ngày 03/10/2018) và tổ chức nhận đơn phúc khảo của các thí sinh và thực hiện chấm phúc khảo theo quy định.

          Trên cơ sở kết quả chấm phúc khảo, Sở Nội vụ thông báo điểm phúc khảo các môn thi viết của kỳ thi tuyển công chức năm 2017(có bảng tổng hợp điểm phúc khảo các môn thi viết kèm theo).

          Điểm phúc khảo các môn thịi viết của kỳ thi tuyển công chức năm 2017, được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ và đăng tải trên công thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn.

          Sở Nội vụ thông báo để các cơ quan, đơn vị và các thí sinh tham gia dự thi được biết./.

      - Tải về (Thông báo số 49/TB-SNV ngày 12/11/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn)

H.T
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.