Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn


( Cập nhật lúc: 23/06/2021  )

Sign In