Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020


( Cập nhật lúc: 03/11/2020  )

Trong năm 2020, Sở Nội vụ tiếp tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các lớp bồi dưỡng được tổ chức thực hiện theo chức danh cụ thể gồm: Lớp bồi dưỡng chức danh văn hóa - xã hội cho đối tượng công chức phụ trách văn hóa thông tin; bồi dưỡng chức danh địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường cho công chức phụ trách lĩnh vực tài nguyên - môi trường và lĩnh vực nông nghiệp; bồi dưỡng chức danh văn phòng thống kê cho công chức thực hiện công tác văn phòng thống kê bao gồm công chức phụ trách văn phòng UBND và văn phòng cấp ủy... với tổng số 457 học viên tham gia.

 

Ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng công chức văn phòng thống kê phụ trách Văn phòng UBND cấp xã

  

Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp xã

Tại các lớp bồi dưỡng, học viên được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu theo chức danh, vị trí việc làm. Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 góp phần từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ và xử lý giải quyết các vấn đề đặt ra ở chính quyền cơ sở phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và thực hiện tốt chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Nguễn Thảo
Sign In