Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 25/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức, viên chức


( Cập nhật lúc: 19/01/2021  )

Với mục tiêu tuyển dụng được đội ngũ công chức, viên chức cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh bảo đảm về chất lượng, có cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Đề án số 05-ĐA/TU ngày 25/10/2017 về tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn, trình độ chuyên môn cao phù hợp với vị trí việc làm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định phương thức tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn từ năm 2017 trở đi theo hình thức thi tuyển tập trung (khối Đảng, đoàn thể và khối quản lý nhà nước).

Thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong năm 2018 và năm 2020 tỉnh đã tổ chức thi tuyển công chức theo hình thức tập trung (ghép Hội đồng thi khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền) và phối hợp với Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ trong công tác ra đề thi, hỗ trợ coi thi và chấm thi. Thí sinh dự thi thực hiện một số bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính (kỳ thi năm 2017 thi trắc nghiệm môn Tin học và Nghiệp vụ chuyên ngành; kỳ thi năm 2018 thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung và Ngoại ngữ). Đối với các môn thi trắc nghiệm, thí sinh biết kết quả ngay sau khi kết thúc phần thi. Kết quả, năm 2018 tuyển dụng được 31/58 chỉ tiêu (khối Đảng, đoàn thể 11/25 chỉ tiêu, khối chính quyền 20/33 chỉ tiêu); năm 2020 tuyển dụng được 93/130 chỉ tiêu (khối Đảng, đoàn thể 29/44 chỉ tiêu, khối chính quyền 64/86 chỉ tiêu). 02 kỳ thi đã thu hút số lượng lớn thí sinh tham gia dự thi (năm 2018 có 404 thí sinh dự tuyển; năm 2020 có 992 thí sinh). Kỳ thi có tính cạnh tranh cao trong từng vị trí là điều kiện thuận lợi để lựa chọn được thí sinh xuất sắc nhất của từng vị trí việc làm. Theo đánh giá của các cơ quan, đơn vị công chức được tuyển dụng bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Đối với việc tuyển dụng viên chức, các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh đã thực hiện tuyển dụng viên chức theo thẩm quyền phân cấp bảo đảm tuyển được người làm việc có năng lực, trình độ phù hợp với danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm. Kết quả từ năm 2017 đến năm 2020, toàn tỉnh tuyển dụng được 676 chỉ tiêu, trong đó 161 sự nghiệp y tế, 416 sự nghiệp giáo dục và đào tạo và 99 viên chức sự nghiệp khác.

Có thể thấy, thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU việc tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh đã được đổi mới thông qua hình thức thi tuyển tập trung, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển dụng, thu hút được số lượng lớn thí sinh tham gia dự thi. Việc ứng dụng phần mềm thi tuyển công chức trên máy vi tính và sử dụng ngân hàng câu hỏi đối với các thí sinh tham gia thi góp phần tạo tính khách quan, minh bạch, công bằng trong thi tuyển. Ngay sau khi kết thúc môn thi, thí sinh biết điểm bài thi của mình, tránh được tình trạng thi hộ, thi kèm cùng các hình thức gian lận khác, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khoa học tạo cơ hội công bằng cho các thí sinh tham gia dự thi. Từ đó đã tuyển dụng được đội ngũ công chức, viên chức cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh, bảo đảm về chất lượng, có cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, trình độ chuyên môn cao phù hợp với vị trí việc làm.

Bên cạnh những mặt đạt được, việc tổ chức tuyển dụng theo Đề án số 05-ĐA/TU còn gặp một số khó khăn, bất cập. Trong đó, điều kiện cơ sở vật chất của địa phương chưa thực sự đáp ứng được các yêu cầu của việc ứng dụng phần mềm thi tuyển (phòng thi chuyên biệt, máy chủ, chưa bố trí được máy vi tính chuyên dùng phục vụ cho công tác tuyển dụng…); chi phí để thực hiện thi tuyển cao so với lệ phí thi tuyển thu từ thí sinh dự tuyển. Đồng thời việc tổ chức thi tập trung của 02 khối nên chỉ tiêu vị trí dự tuyển và số lượng thí sinh dự thi lớn, vị trí việc làm tuyển dụng không tương đồng nên quá trình tổ chức kỳ thi cần nhiều thời gian để chuẩn bị từ việc rà soát, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất đến xây dựng ngân hàng đề thi, tổ chức thi và chấm thi… do đó chưa kịp thời bổ sung nhân lực cho các vị trí cần tuyển…

          Trong thời gian tới, để công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh bảo đảmtheo đúng các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng công chức viên chức và kịp thời tuyển dụng được công chức, viên chức có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp tại những vị trí còn thiếu, việc nghiên cứu lựa chọn hình thức tuyển dụng phù hợp là vấn đề các cấp có thẩm quyền cần quan tâm xem xét./.

Nguyễn Thảo
Sign In