Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019 tỉnh Bắc Kạn thông báo mức thu phí, thời gian và địa điểm thu phí dự tuyển


( Cập nhật lúc: 02/03/2020  )

Căn cứ Quyết định số 233a/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019 thông báo mức thu phí, thời gian và địa điểm thu phí dự tuyển như sau:

          - Mức thu phí: 300.000đ/ người (Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về mức thu phí đối với kỳ thi tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

          - Thời gian thu phí: Từ ngày 02/3/2020 đến hết ngày 10/3/2020.

          - Địa điểm thu phí: Tại phòng Tổ chức biên chế và Công chức, viên chức (tầng III), trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, số 152 Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

          Quá thời hạn nêu trên, thí sinh không đến nộp phí dự thi coi như không có nhu cầu dự thi tuyển công chức năm 2019 (thí sinh không được dự thi các môn thi do Hội đồng tổ chức thi tuyển).

Nguyễn Thảo
Sign In