Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018, Hội đồng thi Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi đối với các bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông (tại các file đính kèm).

Xem tiếp


Sáng 14/6/2019, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Bắc Kạn, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính (chỉ tiêu năm 2018). Dự lễ khai mạc có bà Đỗ Thị Minh Hoa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi bà Lê Minh Hương - Phó vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức - Bộ Nội vụ. Tham dự Lễ khai mạc còn có các đồng chí ủy viên Hội đồng thi, Ban Giám sát, Ban Coi thi, Tổ giúp việc cùng 105 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi.

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2018, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn (thay thế Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn).

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 5463/UBND-NCKSTTHC ngày 01/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thông báo kết quả thi tuyển công chức, trong đó giao Sở Nội vụ thực hiện thông báo kết quả thi tuyển, dánh sách dự kiến người trúng tuyển và các nội dung quy định tại Điều 17 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của chính phủ. Theo đó, Sở nội vụ đã niêm yết công khai kết quả thi tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ; gửi thông báo kết quả thi tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển (tại Thông báo số 34/TB-SNV ngày 03/10/2018) và tổ chức nhận đơn phúc khảo của các thí sinh và thực hiện chấm phúc khảo theo quy định.

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 5463/UBND-NCKSTTHC ngày 01/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông báo kết quả thi tuyển công chức, trong đó giao Sở Nội vụ thực hiện thông báo kết quả thi tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển và các nội dung quy định tại Điều 17 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ. Sở Nội vụ thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức năm 2017, danh sách dự kiến người trúng tuyển như sau:

Xem tiếp


Ngày 24 tháng 7 năm 2018, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh năm 2017 ban hành Thông báo số 17/TB-HĐ về điểm thi trắc nghiệm trên máy tính môn tin học và môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2017. Trên cơ sở điểm thi trắc nghiệm trên máy tính, Hội đồng đề nghị các thí sinh có điểm thi mỗi môn đạt từ 50 điểm trở lên/môn thi chuẩn bị cho các môn thi viết vào ngày 28-29/7/2018. Hội đồng thi tuyển công chức niêm yết Danh sách thí sinh tham dự các môn thi viết theo phòng thi vào ngày 27/7/2018 tại Trường Cao đẳng cộng đồng Bắc Kạn.

Xem tiếp


Sáng 21/7/2018, tại Trường Trung Cấp y tế Bắc Kạn, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2017 trên cơ sở ghép 02 hội đồng tuyển dụng của khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền. Ông Nông Văn Chí, Uỷ viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn tới dự, phát biểu khai mạc và chỉ đạo tổ chức kỳ thi. Tham dự Lễ khai mạc có các thành viên Hội đồng thi công chức khối Đảng đoàn thể và khối chính quyền; bộ phận giúp việc cùng hơn 500 thí sinh tham dự kỳ thi.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 kèm theo Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 27/12/2017, sau khi tổng hợp hồ sơ dự tuyển của thí sinh (bao gồm cả đợt bổ sung chuyên ngành đào tạo theo Thông báo số 47/TB-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh), gồm có: 435 hồ sơ (đợt 1: 369 hồ sơ; đợt 2 là 66 hồ sơ) đủ điều kiện tham dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2017. Tuy nhiên, trong tổng số 435 thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức, có 37 thí sinh trùng với danh sách đăng ký tham dự thi tuyển công chức của khối đảng, đoàn thể tỉnh. Trong đó có 24/37 thí sinh cam kết đồng ý đăng ký dự thi tuyển công chức thuộc khối đảng, đoàn thể; 13/37 thí sinh cam kết đồng ý đăng ký thi tuyển công chức thuộc khối chính quyền.

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 30/BNV-ĐT ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; để có cơ sở tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo, tổng hợp kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, cụ thể theo các nội dung như sau

Xem tiếp


Nhằm mục đích tuyển dụng công chức vào làm việc tại các tổ chức, cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn bảo đảm chất lượng, đúng cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao, ngày 27 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2233/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2017. Kế hoạch xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhu cầu và nội dung tuyển dụng công chức. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng gồm 55 chỉ tiêu, trong đó: - Tuyển dụng công chức bằng hình thức thi tuyển: Gồm 33 chỉ tiêu. - Tuyển dụng công chức không qua thi tuyển: Gồm 22 chỉ tiêu.

Xem tiếp

12
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.