Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018 tỉnh Bắc Kạn


( Cập nhật lúc: 28/10/2019  )

Thực hiện Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018, Hội đồng thi Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi đối với các bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Theo Kế hoạch, thời gian tổ chức khai mạc và phổ biến nội quy, quy chế kỳ thi thăng hạng từ 08 giờ00 ngày 09/11/2019. Thời gian thi được tổ chức trong ngày 10/11/2019 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn, tổ 17, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018 tỉnh Bắc Kạn đề nghị các cơ quan, đơn vị và viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi đối chiếu, rà soát lại thông tin trong danh sách thí sinh dự thi nếu có thay đổi thì đơn vị có viên chức dự thi gửi văn bản về Hội đồng thi qua Sở Nội vụ trước ngày 04/11/2019 để tổng hợp xem xét giải quyết.

(tại các file đính kèm).

- Giáo viên Mầm non

- Giáo viên Tiểu học

- Giáo viên THCS

- Giáo viên THPT

Nguyễn Thảo
Sign In