Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017.


( Cập nhật lúc: 28/12/2017  )

Nhằm mục đích tuyển dụng công chức vào làm việc tại các tổ chức, cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn bảo đảm chất lượng, đúng cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao, ngày 27 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2233/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2017.

Kế hoạch xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhu cầu và nội dung tuyển dụng công chức. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng gồm 55 chỉ tiêu, trong đó:

- Tuyển dụng công chức bằng hình thức thi tuyển: Gồm 33 chỉ tiêu.

- Tuyển dụng công chức không qua thi tuyển: Gồm 22 chỉ tiêu.

(Kế hoạch chi tiết đính kèm)

 Thời gian phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 28 tháng 12 năm 2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 28 tháng 01 năm 2018.

Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức, biên chế và Công chức, viên chức, trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, số 152, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn./.

Nguyễn Thảo
Sign In