Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V


( Cập nhật lúc: 05/08/2019  )

Ngày 05/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 463/KH-UBND tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V.

Theo Kế hoạch, các xã, phường, thị trấn sẽ tổ chức “Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến”. Thời gian tổ chức Hội nghị vào quý I năm 2020. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành phố, các doanh nghiệp tham gia khối thi đua của tỉnh tổ chức “Đại hội thi đua yêu nước” hoặc “Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến”. Thời gian tổ chức vào quý II năm 2020. Đối với cấp tỉnh tổ chức “Đại hội Thi đua yêu nước”. Thời gian tổ chức vào quý III năm 2020.

Kế hoạch chi tiết trong tệp đính kèm./.

Hoàng Huế
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.