Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022


( Cập nhật lúc: 10/11/2022  )

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, trong tháng 11, Sở Nội vụ đã phối hợp với UBND các huyệnBa Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, thành phố Bắc Kạn tổ chức 04 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Tham gialớp tập huấn có 417 đại biểu là công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thi đua, khen thưởng thuộc Phòng Nội vụ; công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; thành phố; lãnh đạo, công chức, viên chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng các trường học; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyệnBa Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, thành phố Bắc Kạn.

 

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn tại huyện Bạch Thông

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn quán triệt,phân tích làm rõ một số nội dung mà cán bộ công chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng cần quan tâm tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh như: Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ; Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; hướng dẫn hoạt động và tổ chức bình xét khen thưởng của các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời được hướng dẫn cụ thể về việc triển khai tổ chức các phong trào thi đua, các quy trình thủ tục khen thưởng; hướng dẫn một số biểu mẫu, mẫu báo cáo theo quy định. Một số vấn đề cần lưu ý về khen thưởng cấp nhà nước, về sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của các cá nhân để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Trao đổi giải đáp những vướng mắc trong quá trình bình xét thi đua, khen thưởng và các nội dung liên quan khác nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng vận dụng vào thực tế trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; tổng kết, đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đúng quy định.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 tại các huyện, thành phố được tổ chức nghiêm túc, có chất lượng và đã hoàn thành được nội dung kế hoạch đề ra./.

Hoàng Huế

Tin bài mới:


Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương giám sát phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. (09/11/2022)

Luật Thi đua, khen thưởng 2022(28/09/2022)

Hướng dẫn số 2358/HD-BTĐKT hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.(19/09/2022)

Hướng dẫn số 2357/HD-BTĐKT hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025(19/09/2022)

Cụm Thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022(02/08/2022)

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 -2025(20/05/2022)

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 (15/05/2022)

Quy Chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn(28/04/2021)

Hội nghị giao ước thi đua Cụm thi đua các huyện, thành phố năm 2021(17/03/2021)

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V đã thành công tốt đẹp(10/09/2020)

Sign In