Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


( Cập nhật lúc: 26/12/2018  )

Ngày 20/12/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2018 và thay thế Quyết định số 2247/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Chi tiết trong tập đính kèm./.

Hoàng Huế
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.