Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một số kết quả nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020


( Cập nhật lúc: 11/12/2019  )

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức phát động phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” trên toàn địa bàn tỉnh. Qua 10 năm tổ chức, triển khai thực hiện, Phong trào đã tạo được sự chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhận thức rõ hơn về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của thi đua trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa thi đua bằng những chương trình, kế hoạch, việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động hướng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới, làm cho Phong trào xây dựng nông thôn mới trở thành một phong trào trung tâm trong hoạt động thi đua trên địa bàn tỉnh. Để phong trào xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả, các cấp, các ngành đã quan tâm gắn thi đua xây dựng nông thôn mới với các phong trào thi đua khác như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo” ; phong trào “Cựu chiến binh thi đua làm kinh tế giỏi”; phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”, phong trào “Tuổi trẻ Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới”. Các phong trào, các cuộc vận động trên cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới đã góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện mức sống của người dân tại khu vực nông thôn. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế để thoát nghèo và vươn lên làm giàu; phong trào hiến đất làm các công trình công cộng, đóng góp công sức lao động, tiền của để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, điển hình như: Ông Bàn Văn Trị, ông Hoàng Văn Mù xã Nhạn Môn; ông Ma Văn Tình, xã Bằng Thành (huyện Pác Nặm); ông Hà Văn Bảu, xã Quang Phong; ông Hoàng Văn Tiến, xã Xuân Dương (huyện Na Rì); ông Hoàng Văn Huân, xã Hương Nê; ông Nông Ngọc Tùng, xã Đức Vân (huyện Ngân Sơn); ông Thào Văn Dẩư xã Nam Mẫu; ông Phạm Văn Sơn xã Đồng Phúc (huyện Ba Bể); ông Nông Văn Đô xã Tân Tiến (huyện Bạch Thông); ông Thào A Súa, xã Xuân Lạc (huyện Chợ Đồn); nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả của nông dân như mô hình chuyên canh về cam, quýt của xã Quang Thuận, Dương Phong, Đôn Phong (huyện Bạch Thông); xã Rã Bản, Đông Viên, Phương Viên (huyện Chợ Đồn); hay hồng không hạt ở huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Ngân Sơn; dong riềng ở huyện Na Rì, Ba Bể; trồng cây thuốc lá ở huyện Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Mới; phát triển trồng quế, trồng chuối tại xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn. Qua 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã hiến được trên 302.000 m2 đất; đóng góp được trên 408.000 ngày công, cộng đồng và người dân địa phương đóng góp được trên 75 tỷ đồng.

Đặc biệt sau khi có sự chỉ đạo của Tỉnh ủy về giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới, các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp đã tổ chức khảo sát, xây dựng chương trình kế hoạch giúp đỡ 60 xã khó khăn trong xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực, đa dạng như: tư vấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật trên các lĩnh vực về xây dựng, giao thông, trông trọt, chăn nuôi, dạy nghề, bảo vệ môi trường; tổ chức các hoạt động giúp đỡ xây dựng cơ sở hạ tầng bằng việc vận động ủng hộ tiền, tham gia ngày công lao động; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, hoạt động từ thiện, hỗ trợ giáo dục, y tế tại các cộng đồng dân cư. Các hoạt động này đã giúp các xã từng bước hoàn thành các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, giảm tỷ lệ hộ nghèo… Đồng thời giúp nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về quyền lợi, trách nhiệm của mỗi người trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Về kết quả giúp đỡ xây dựng nông thôn mới tiêu biểu như: Ngành Giao thông vận tải đã hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới trị giá trên 4 tỷ đồng; lực lượng Công an tỉnh trên 900 triệu đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trên 500 triệu đồng; Công ty Điện lực Bắc Kạn với gần 500 triệu đồng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trên 400 triệu đồng.

  

Đ/c Lý Thái Hải, Chủ tịch UBND tỉnh ặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 04 xã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2011 - 2020

Qua việc hưởng ứng thi đua xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bắc Kạn đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, huy động nguồn lực xã hội hóa, phát huy sáng kiến và đề xuất những chính sách xây dựng nông thôn mới phù hợp với từng địa phương, như: Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, ưu thế của mình giúp đỡ có hiệu quả các xã khó khăn trong xây dựng nông thôn mới; Cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã phân công mỗi đảng viên, công chức ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn còn phụ trách giúp đỡ một số hộ nghèo để phát triển sản xuất nhằm thoát nghèo. Hay như trong công tác tuyên tuyền về xây dựng nông thôn mới của huyện Pác Nặm đã tổ chức tuyên truyền bằng tiếng dân tộc để người dân dễ tiếp cận, làm cho họ tự giác, tích cực tham gia phong trào; mô hình các thôn, bản văn hóa; các khu dân cư không có tệ nạn xã hội.

Việc thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tại các địa phương còn được quan tâm gắn với việc thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, như tham gia đóng góp ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng; giữ gìn cảnh quan, môi trường nơi cư trú luôn sạch, đẹp, hợp vệ sinh; giúp đỡ các gia đình còn khó khăn phát triển kinh tế để thoát nghèo; hiến đất, đóng góp tiền của để xây dựng công trình cho địa phương; duy trì, phát triển các mô hình sản suất, kinh doanh có hiệu quả. Nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác trong thời gian qua là những điển hình trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và đã được cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng.

 

Đ/c Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2011 - 2020

Qua 10 năm tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới" đã cho thấy sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân không ngừng nỗ lực, tích cực huy động mọi nguồn lực để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, thời gian vừa qua có sự đóng góp quan trọng của các tầng lớp nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức trong việc hưởng ứng Phong trào thi đua với nhiều việc làm thiết thực, cụ thể. Kết quả đạt được cho dù còn khiêm tốn, nhưng về cơ bản đã làm cho bộ mặt nông thôn của tỉnh có nhiều có nhiều đổi mới về cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Phong trào thi đua đã huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân, trong các tổ chức kinh tế ngoài nhà nước tham gia. Nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp và đại bộ phận nhân dân về xây dựng nông thôn mới được nâng lên rõ rệt, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Việc thực hiện phong trào thi đua đã góp phần tích cực trong việc hoàn thành các tiêu chí của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn tỉnh có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, so với năm 2011 - năm đầu tiên thực hiện Chương trình MTQGXDNTM chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới. Số tiêu chí bình quân/xã: 10,83 tiêu chí/xã, tăng gần 8 tiêu chí so với năm 2011. Qua Phong trào thi đua toàn tỉnh đã có 04 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 54 tập thể, 57 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 05 tập thể, 04 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen./.

 

Hoàng Huế

Tin bài mới:


Lễ Tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020(30/10/2019)

Kết quả đợt thi đua cao điểm "100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn" (24/8/1949 - 24/8/2019)(03/09/2019)

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V(05/08/2019)

Cụm Thi đua các huyện, thành phố sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019(31/07/2019)

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025(31/07/2019)

Hướng dẫn xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn”(05/06/2019)

Hướng dẫn hoạt động và tổ chức bình xét khen thưởng của các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(04/05/2019)

. Quyết định về việc kiện toàn và phân công phụ trách các cụm, khối thi đua đối với thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn(04/05/2019)

Xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn đón bằng đạt chuẩn nông thôn mới(05/04/2019)

Xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì (Bắc Kạn) đón bằng đạt chuẩn nông thôn mới(29/03/2019)

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.