Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mẫu bản đăng ký thi đua của tập thể, cá nhân, bản giao ước thi đua và mẫu báo cáo công tác thi đua, khen thưởng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn


( Cập nhật lúc: 14/01/2019  )

Mẫu bản đăng ký thi đua của tập thể, cá nhân, bản giao ước thi đua và mẫu báo cáo công tác thi đua, khen thưởng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Mẫu đăng ký thi đua của cá nhân (tải về) 

Hoàng Huế
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.