Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Luật Thi đua, khen thưởng 2022


( Cập nhật lúc: 28/09/2022  )

Ngày 15/6/2022, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 3 thông qua Luật Thi đua, khen thưởng 2022. Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. 

 

Thông tin trong tệp đính kèm./.

 

Hoàng Huế

Tin bài mới:


Hướng dẫn số 2358/HD-BTĐKT hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.(19/09/2022)

Hướng dẫn số 2357/HD-BTĐKT hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025(19/09/2022)

Cụm Thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022(02/08/2022)

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 -2025(20/05/2022)

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 (15/05/2022)

Quy Chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn(28/04/2021)

Hội nghị giao ước thi đua Cụm thi đua các huyện, thành phố năm 2021(17/03/2021)

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V đã thành công tốt đẹp(10/09/2020)

Ngành Tổ chức Nhà nước - 75 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành(04/09/2020)

Hiệu quả công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(27/08/2020)

Sign In