Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025


( Cập nhật lúc: 15/05/2022  )

 Ngày 13/5//2022 Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 305/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 -2025.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Hoàng Huế
Sign In