Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 -2025


( Cập nhật lúc: 20/05/2022  )

Ngày 18/5/2022 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 587/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 -2025.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Hoàng Huế
Sign In