Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn số 2358/HD-BTĐKT hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.


( Cập nhật lúc: 19/09/2022  )

Ngày 31/8/2022, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành Hướng dẫn số 2358/HD-BTĐKT hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.

Thông tin trong tệp đính kèm./.

Hoàng Huế

Tin bài mới:


Hướng dẫn số 2357/HD-BTĐKT hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025(19/09/2022)

Cụm Thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022(02/08/2022)

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 -2025(20/05/2022)

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 (15/05/2022)

Quy Chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn(28/04/2021)

Hội nghị giao ước thi đua Cụm thi đua các huyện, thành phố năm 2021(17/03/2021)

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V đã thành công tốt đẹp(10/09/2020)

Ngành Tổ chức Nhà nước - 75 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành(04/09/2020)

Hiệu quả công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(27/08/2020)

Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (06/08/2020)

Sign In