Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018


( Cập nhật lúc: 14/01/2019  )

Ngày 9/1/2019, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Tại điểm cầu Bắc Kạn, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ma Xuân Thu - Giám đốc sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các  thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, lãnh đạo các đơn vị Trưởng khối thi đua năm 2018, lãnh đạo và công chức Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

  

Tại điểm cầu Hà Nội

Trong báo cáo chỉ rõ năm 2018, công tác thi đua khen thưởng trên cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực và thu được kết quả khích lệ. Công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tiếp tục được các cấp, ngành nghiên cứu, tham mưu, xây dựng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp có nhiều đổi mới, chủ động trong việc tổ chức, chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm; các thành viên trong Hội đồng đã tích cực đôn đốc, kiểm tra các phòng trào thi đua, khen thưởng tại cơ sở.

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948- 11/6/2018) và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp lần thứ 70 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tham mưu tổ chức Lễ kỷ niệm trọng thể tại Thủ đô Hà Nội, tôn vinh 70 đại diện tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc sau hơn 30 năm đổi mới. Các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phát động phong trào thi đua cao điểm đặc biệt ngay từ đầu năm; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - ngày truyền thống thi đua yêu nước. Đây được coi là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tác dụng động viên, khích lệ các điển hình tiên tiến trong sản xuất, công tác, học tập đồng thời đã góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến tại địa phương.

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ rơi phía sau” đã trở thành trọng tâm, nòng cốt trong phong trào thi đua của các bộ, ngành, địa phương và được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Nội dung nhiều phong trào thi đua như "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua ái quốc, thực hiện nhiệm vụ được giao"; "Đẩy mạnh cải cách hành chính", "Trật tự văn minh đô thị"; "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"...đã có nhiều đổi mới, hướng vào tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, cải cách hành chính, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý... bám sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các bộ, ngành, địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Chất lượng công tác khen thưởng được nâng lên và kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước. Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước đã khen thưởng hơn 55.460 trường hợp; trong đó khen thưởng có niên hạn cho lực lượng vũ trang hơn 29.480 trường hợp, khen thưởng thành tích kháng chiến hơn 8.350 trường hợp, khen cống hiến hơn 2.160 trường hợp, khen thưởng đối ngoại 150 trường hợp và khen thành tích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho 15.320 trường hợp.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh, thành phố tham luận về công tác thi đua, khen thưởng trên các lĩnh vực: xây dựng nông thôn mới; bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, phát triển đô thị văn minh, hiện đại; cải cách hành chính; điển hình xóa đói, giảm nghèo; phong trào thi đua lao động, sáng tạo trong thời kỳ cách mạng 4.0...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng năm 2018. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, biến phong trào trở thành động lực cách mạng mạnh mẽ. Tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Đồng chí tin tưởng trong năm 2019 toàn ngành thi đua, khen thưởng sẽ quyết tâm, sáng tạo hơn nữa để đạt được nhiều kết quả thắng lợi.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp thu các ý kiến đóng góp của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Phó Chủ tịch nước cũng yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương phát động, tổ chức phong trào thi đua mạnh mẽ trong năm 2019. Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị tiếp tục có những đóng góp để bổ sung, hoàn thiện Luật Thi đua, khen thưởng và các cơ chế, chính sách liên quan, tổ chức sơ kết, đánh giá 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng ./.

 

Hoàng Huế
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.