Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sáng 14-4, tại thành phố Lào Cai, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) đã tổ chức Hội nghị đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023.

Xem tiếp


Sáng 10/3, tại thành phố Bắc Giang, Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Xem tiếp


Ngày 15/2/2023, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 81/HD-UBND Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tham mưu triển khai thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, trong tháng 11, Sở Nội vụ đã phối hợp với UBND các huyện Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, thành phố Bắc Kạn tổ chức 04 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Tham gia lớp tập huấn có 417 đại biểu là công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thi đua, khen thưởng thuộc Phòng Nội vụ; công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; thành phố; lãnh đạo, công chức, viên chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng các trường học; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, thành phố Bắc Kạn.

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 151/QĐ-BTĐKT ngày 30/9/2022 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc giám sát phong trào thi đua đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025. Ngày 04/11 Đoàn Giám sát của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 15/6/2022, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 3 thông qua Luật Thi đua, khen thưởng 2022. Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Xem tiếp


Ngày 31/8/2022, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành Hướng dẫn số 2358/HD-BTĐKT hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.

Xem tiếp


Ngày 31/8/2022, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành Hướng dẫn số 2357/HD-BTĐKT hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025

Xem tiếp


Sáng ngày 28/7, tại tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh Bắc Giang (đơn vị Cụm trưởng Cụm Thi đua năm 2020) phối hợp với UBND tỉnh Bắc Kạn (đơn vị Cụm phó) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Cụm Thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc.

Xem tiếp


Ngày 18/5/2022 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 587/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 -2025 kèm theo

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In