Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V đã thành công tốt đẹp


( Cập nhật lúc: 10/09/2020  )

Sáng 09/9, tỉnh Bắc Kạn long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (giai đoạn 2020-2025) với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững”.

 

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.  Về phía tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND, Nghệ nhân nhân dân, Thầy thuốc nhân dân; các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và 118 điển hình tiên tiến tiêu biểu giai đoạn 2016- 2020.

Từ sau Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV đến nay, các phong trào thi đua đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra và đạt được những kết quả đáng khích lệ, đó là: Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với tốc độ khá; nông, lâm nghiệp chuyển dần theo hướng sản xuất hàng hoá; thương mại, dịch vụ có bước phát triển; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục được phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể được chú trọng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Những thành tích của tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua, có sự đóng góp rất quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động như: Phong trào “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã”; “Toàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”... Trong lĩnh vực kinh tế, các phong trào thi đua ở khu vực nông thôn đã góp phần chuyển đổi cơ cấu, phương thức sản xuất, giúp người dân tăng thu nhập và vươn lên làm giàu chính đáng. Hiện ở hầu khắp các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có những mô hình kinh tế tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh nông, lâm nghiệp cho thu nhập hàng năm lên tới hàng trăm triệu đồng. Trong các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, bưu chính, viễn thông mặc dù gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh ngày càng lớn nhưng các doanh nghiệpđã có nhiều nỗ lực trong phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Tại các địa phương, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế tập thể (hợp tác xã, tổ hợp tác) hoạt động hiệu quả, giải quyết được nhiều việc làm. Các phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” được duy trì trong các cơ sở sản xuất đã góp phần phát huy tinh thần lao động sáng tạo của người lao động. Từ các phong trào thi đua, nhiều cá nhân đã được cấp Bằng lao động sáng tạo hoặc nhận giải thưởng tại các Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật các cấp. Trong lĩnh vực văn hoá - xã hội, các phong trào thi đua được các ngành quan tâm thực hiện. Ngành giáo dục với các phong trào, các cuộc vận động như ‘‘Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học“, “Dạy tốt - Học tốt”, “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện” đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, giáo dục toàn diện cho học sinh từng bước đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới. Ngành Y tế, phong trào thi đua với chủ đề “Y tế Bắc Kạn: Đổi mới, hướng tới sự hài lòng của người dân” chú trọng đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được triển khai rộng khắp và có bước phát triển cả về bề rộng, chiều sâu. Việc xây dựng mô hình “gia đình văn hóa”, “thôn, tổ dân phố văn hoá”, “cơ quan, đơn vị văn hóa” ngày càng được chú trọng tại các địa phương, các cơ quan và tổ chức kinh tế; các cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Phong trào thi đua trong các tổ chức của hệ thống chính trị được duy trì thường xuyên, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập, làm theo Bác thời gian qua, đã tạo được sự chuyến biến trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về tu dưỡng đạo đức, phong cách sống, làm việc, ứng xử; thi đua làm việc nhiều việc tốt, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội. Tiêu biểu như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Mặt trận Tổ quốc; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội Phụ nữ; phong trào “nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” của Hội Nông dân; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu Chiến binh;phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” của Liên đoàn lao động; phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” của Đoàn Thanh niên... đều đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh các phong trào “thi đua Quyết thắng”, “sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” trong lực lượng quân đội đã góp phần thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” được Công an các cấp quan tâm và được cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng hưởng ứng tích cực; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia đã góp phần phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm có hiệu quả. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình của tập thể, cá nhân trong lao động, sản xuất, đã có nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích làm lợi cho nhà nước và xã hội hàng tỷ đồng; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, không chỉ trên địa bàn tỉnh, mà có sức lan tỏa ra cả nước, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, xung kích trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua các phong trào, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội được các cấp có thẩm quyền ghi nhận biểu dương, khen thưởng. Có thể nói, các phong trào thi đua đã được tổ chức hiệu quả, bám sát các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, tác động tích cực, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phong - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng vững mạnh.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Kạn; tặng Huân chương Lao động cho 03 tập thể và 11 cá nhân trong tỉnh; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 18 tập thể; tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 36 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 113 tập thể được, danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 593 tập thể, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 317 cá nhân, tặng Bằng khen cho 1.195 tập thể và 1.762 cá nhân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như sau: Một số cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể còn chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công tác thi đua, khen thưởng, nhất là chưa quan tâm đúng mức đến các nội dung hoạt động của công tác thi đua, khen thưởng. Trong tổ chức phong trào thi đua còn tình trạng cấp trên tổ chức phong trào nào thì cấp dưới tổ chức phong trào đó với nội dung, hình thức có tính sao chép, ít có sự sáng tạo để phù hợp với thực tiễn; có phong trào khi phát động thì rầm rộ nhưng khi tổ chức thực hiện thì rời rạc, không thường xuyên liên tục. Một số chuyên đề thi đua khi tổ chức còn thiếu tiêu chí, tiêu chuẩn khen thưởng. Công tác khen thưởng còn tình trạng có nơi khen nhiều, có nơi khen ít; việc khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng ở một số đơn vị chưa kịp thời, hoặc còn chồng chéo trùng thành tích; tỷ lệ khen thưởng chưa đồng đều, còn tập trung chủ yếu khen thưởng các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể chưa thật sự quan tâm khen thưởng cho người trực tiếp lao động sản xuất thuộc các doanh nghiệp, khen thưởng nông dân. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết có lúc làm chưa kịp thời. Đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng thường xuyên biến động và kiêm nhiệm.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2020- 2025, cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt Luật Thi đua khen thưởng, đẩy mạnh tổ chức thực hiện và tuyên truyền trong toàn tỉnh, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới phong trào thi đua, gắn với phong trào của các đơn vị, địa phương, chú ý việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết. Nâng cao chất lượng khen thưởng, coi trọng các tập thể, cá nhân tiêu biểu để khen thưởng, tập trung vào những người lao động trực tiếp, đi cùng với củng cố tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng…Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên ngoài thực hiện vai trò giám sát cần tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua một cách thiết thực, hiệu quả.  

Tại Đại hội, đồng chí Lý Thái Hải Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phát động thi đua giai đoạn 2020-2025 với các nội dung trọng tâm: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng gắn với kết quả phong trào thi đua; ghi nhận, tôn vinh kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Khen thưởng phải đảm bảo dân chủ, công khai, đúng thành tích, đúng pháp luật; tránh khen thưởng tràn lan; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, nhất là những tập thể, cá nhân lao động, công tác ở vùng khó khăn... Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra, xây dựng chương trình hành động để quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm đạt 6,8-7,0%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 62 triệu đồng; sản lượng lương thực bình quân duy trì 550kg/người/năm; diện tích trồng rừng đạt 17.500 ha; duy trì tỷ lệ che phủ rừng từ 70-72%; đến năm 2025 cả tỉnh có 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 200 sản phẩm OCOP đạt 3- 4 sao; trong đó có 2 sản phẩm đạt 5 sao. Thu ngân sách bình quân hằng năm tăng 9,3%. Tỷ lệ huy động GRDP vào ngân sách đạt 5,2-5,3%.....

Đại hội đã nhất trí danh sách cử 08 đại biểu đại diện cho tỉnh Bắc Kạn đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tại Đại hội, Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Theo đó, 03 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; 02 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 01 cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 06 cá nhân được nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 28 tập thể, 04 hộ gia đình và 77 cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Dưới đây là một số hình ảnh về Đại hội:

 

Quang cảnh Đại hội

Đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng

Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn khai mạc Đại hội

 

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng

Thi đua - Khen thưởng Trung ương gắn Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Kạn lên quân kỳ

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao bằng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Kạn

 

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân

 

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn trao Cờ thi đua Chính phủ cho Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Kạn và Sở Thông tin Truyền thông – là 2  tập thể dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn năm 2019

 

Đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởngtỉnh trao danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc cho bà Nguyễn Ngọc Hoa, Phó Chánh án Toàn án

nhân dân tỉnh Bắc Kạn

 

Đ/c Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Bằng khen Thủ tướng cho các cá nhân

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị  tỉnh Bắc Kạn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước

giai đoạn 2015-2020 

 

 

Hoàng Huế

Tin bài mới:


Ngành Tổ chức Nhà nước - 75 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành(04/09/2020)

Hiệu quả công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(27/08/2020)

Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (06/08/2020)

Cụm Thi đua các huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020(06/08/2020)

Huyện Chợ Mới tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 - 2020(25/06/2020)

Cụm thi đua các huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2020(30/03/2020)

Một số kết quả nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020(11/12/2019)

Lễ Tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020(30/10/2019)

Kết quả đợt thi đua cao điểm "100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn" (24/8/1949 - 24/8/2019)(03/09/2019)

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V(05/08/2019)

Sign In