Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cụm Thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022


( Cập nhật lúc: 02/08/2022  )

Dự Hội nghị có đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phụ trách Cụm Thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc; đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà, Vụ phó Vụ TĐKT các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Ban TĐKT Trung ương và lãnh đạo 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc gồm: Tuyên Quang, Bắc Kạn, Bắc Giang, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Thái Nguyên.

 

Toàn cảnh Hội nghị

6 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo của Hội đồng TĐKT Trung ương và Ban TĐKT Trung ương, phong trào thi đua của Cụm Thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc nói chung và phong trào thi đua yêu nước của mỗi tỉnh nói riêng đã đi vào chiều sâu, lan rộng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngay từ đầu năm, UBND các tỉnh trong Cụm tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động như: Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”. Bên cạnh đó, các tỉnh còn phát động phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tỉnh đồng thời gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua đã bao quát các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tích cực trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2022. Tiêu biểu là các phong trào thi đua “Xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, tận tụy, gương mẫu, sáng tạo, giỏi chuyên môn, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”, “Nụ cười công sở”; “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ”... được các tỉnh trong Cụm Thi đua quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm thực hiện tốt khâu đột phá về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số; triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; công tác số hóa, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được UBND các tỉnh trong Cụm Thi đua đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.Qua các phong trào thi đua đã góp phần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trong các cấp, các ngành, tạo sự minh bạch, công khai trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, tạo cơ hội môi trường thuận lợi thu hút đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, đáp ứng tốt hoạt động của tổ chức và công dân trên địa bàn các tỉnh trong Cụm Thi đua.

 

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn phát biểu Khai mạc Hội nghị

Công tác khen thưởng của các tỉnh trong Cụm Thi đua ngày càng có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu; quy trình bình xét, suy tôn, đề nghị khen thưởng được thực hiện bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định của Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng đều tiêu biểu, xuất sắc để nêu gương học tập; khen thưởng chuyên đề, đột xuất được chú trọng, góp phần thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp thiết của từng tỉnh. Việc khen thưởng cho người lao động trực tiếp, tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, khen thưởng thành tích trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 được quan tâm kịp thời.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe các điển hình tiên tiến chia sẻ kinh nghiệmVề việc khôi phục phát triển nguồn tài nguyên bản địa” của Hợp tác xã Hương Ngàn, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; mô hình “Nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi giun trùn quế theo mô hình trang trại tổng hợp tuần hoàn khép kín” của ông Hoàng Đình Quê là hội viên Nông dân thôn Quỳnh Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập” tại Trường Tiểu học Sa Lung, huyện Đồng Hỷ một xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Thái Nguyên.

 

Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (Tỉnh đảm nhiệm vai trò Trưởng cụm Thi đua năm 2022) phát biểu tại Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị các đại biểu thống nhất cho rằng: Qua các hoạt động của Cụm, thấy sự đoàn kết nhất trí ngày càng cao, sự gắn kết giữa các địa phương ngày càng chặt chẽ. Cụm Thi đua chính là môi trường lành mạnh để các đơn vị thành viên cùng nỗ lực phấn đấu thi đua và cũng là điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau để cùng phát triển. Thực tế trong những năm qua, hoạt động của Cụm ngày càng đa dạng, có sự đồng thuận cao đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần vào sự phát triển của từng địa phương. Qua các phong trào thi đua đã góp phần chấn chỉnh, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; môi trường đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp ngày một cải thiện.

 

Đ/c Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân

Việt Nam,Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phụ trách Cụm Thi đua phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã biểu dương những kết quả đạt được của Cụm Thi đua trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời gian qua, đồng chí đề nghị Cụm cần quan tâm đến một số nội dung: Đổi mới phong trào thi đua phù hợp với điều kiện của từng địa phương; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua lớn do Thủ tướng phát động; tăng cường hơn nữa về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về vị trí, vai trò của phong trào thi đua; quan tâm kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp.

 

Các đại biểu thăm mô hình sản xuất các sản phẩm về nghệ

của Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành, thành phố Bắc Kạn

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, chiều 27/7, các đại biểu dự Hội nghị đã đến tham quan Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành, thành phố Bắc Kạn và thôn Phiêng An, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông./.

Hoàng Huế
Sign In