Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cụm Thi đua các huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020


( Cập nhật lúc: 06/08/2020  )

Sáng 29/7/2020, tại huyện Chợ Đồn, Cụm Thi đua các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Minh, Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh Bắc Kạn; lãnh đạo UBND, Phòng Nội vụ và chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 08 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã làm ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế, xã hội các địa phương trên toàn tỉnh. Tuy vậy, bám sát những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng, ngay từ đầu năm các huyện, thành phố đã chỉ đạo và tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi với các hình thức đa dạng phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tế của từng địa phương. Các phong trào thi đua hướng tới phục vụ lợi ích thiết thực của người dân, cộng đồng và xã hội; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất và trong công tác quản lý, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020. Điển hình như phong trào: “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Đền ơn đáp nghĩa”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Thông qua các phong trào thi đua đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi đối với CBCCVC và nhân dân tại các địa phương góp phần tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của toàn tỉnh. Theo đó, tại 8 huyện, thành phố đã có hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc được khen thưởng cấp nhà nước, cấp tỉnh, cấp huyện. Kết quả 6 tháng đầu năm 2020: Thành lập mới được 26 Hợp tác xã; diện tích trồng rừng đạt tỉ lệ cao như Pác Nặm, Chợ Đồn, Ba Bể; thu ngân sách đạt trên 50% gồm các huyện Pác Nặm, Ngân Sơn, Na Rì, Bạch Thông; công tác tuyển quân được các đơn vị thực hiện đạt 100% chỉ tiêu giao…

Tại Hội nghị, các huyện, thành phố đã thảo luận sôi nổi nhằm đánh giá lại những kết quả cũng như những hạn chế, tồn tại trong những tháng đầu năm 2020, từ đó đưa ra quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020 của các địa phương để tổ chức thực hiện trong những tháng cuối năm 2020, bằng các hành động cụ thể như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tại các địa phương./.

Lục Việt

Tin bài mới:


Huyện Chợ Mới tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 - 2020(25/06/2020)

Cụm thi đua các huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2020(30/03/2020)

Một số kết quả nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020(11/12/2019)

Lễ Tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020(30/10/2019)

Kết quả đợt thi đua cao điểm "100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn" (24/8/1949 - 24/8/2019)(03/09/2019)

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V(05/08/2019)

Cụm Thi đua các huyện, thành phố sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019(31/07/2019)

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025(31/07/2019)

Hướng dẫn xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn”(05/06/2019)

Hướng dẫn hoạt động và tổ chức bình xét khen thưởng của các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(04/05/2019)

Sign In