Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc triển khai nhiệm vụ năm 2018


( Cập nhật lúc: 23/03/2018  )

            Sáng ngày 22-3, tại tỉnh Tuyên Quang, Cụm Thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc gồm: Bắc Kạn, Bắc Giang, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Các đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (đại diện đơn vị Cụm trưởng); Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình (đại diện đơn vị Cụm phó) chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đại biểu Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Lãnh đạo lãnh đạo UBND, Sở Nội vụ và Ban Thi đua Khen thưởng của 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2017, việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác thi đua, khen thưởng của các tỉnh trong Cụm thi đua được thực hiện kịp thời, sát chỉ đạo của Trung ương, phù hợp nhiệm vụ chính trị của từng tỉnh. Công tác thi đua, khen thưởng được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là vai trò của người đứng đầu đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả. Từng tỉnh trong Cụm thi đua đã có nhiều phong trào thi đua thiết thực, đa dạng về hình thức, cách thức thực hiện, nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua được coi trọng. Các phong trào thi đua đã tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của các tỉnh. Công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được triển khai thực hiện. Công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm. Công tác kiểm tra, theo dõi các phong trào thi đua ở cơ sở được tăng cường và tiến hành thường xuyên. Công tác khen thưởng thực hiện kịp thời, đúng quy định, chất lượng khen thưởng được nâng lên, khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng đột xuất được tăng cường, các tỉnh đã quan tâm khen thưởng đối tượng là người trực tiếp lao động sản xuất, người làm chuyên môn nghiệp vụ; tập trung giải quyết tốt công tác khen thưởng thành tích kháng chiến, đề nghị tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sỹ.

 

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo của 7 tỉnh cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời kiến nghị tiếp tục đổi mới công tác này theo hướng thực chất, hiệu quả, chú trọng khen thưởng, động viên những nơi khó khăn, người lao động trực tiếp. Thời gian tới các tỉnh cần tăng cường liên kết giữa các tỉnh trong cụm, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch… Các tỉnh cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các tỉnh thành viên Cụm thi đua và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận những kết quả tích cực các tỉnh Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc đạt được trong năm vừa qua. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, đồng chí đề nghị Cụm thi đua tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thi đua yêu nước theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Đồng chí Trần Thị Hà cũng đề nghị các tỉnh trong Cụm cần quan tâm đến công tác tổ chức bộ máy của Ban Thi đua - Khen thưởng và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng cần được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để làm tốt công việc được giao.

Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, hoạt động của Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc sẽ có nhiều đổi mới, sáng tạo hơn. Việc triển khai các phong trào thi đua các tỉnh cần quan tâm chỉ đạo phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, phong trào “cả nước chung sức vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng trên các lĩnh vực gắn với việc “Học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của các tỉnh trong Cụm Thi đua.

 

Cụm thi đua 7 tỉnh ký giao ước thi đua năm 2017

Hội nghị đã bình xét xếp loại thi đua năm 2017, kết quả: tỉnh Phú Thọ xếp thứ Nhất được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua; tỉnh Tuyên Quang xếp thứ Nhì đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Nhân dịp này Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đơn vị Cụm trưởng đã trao bằng khen cho 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2017

Hội nghị đã tổ chức ký giao ước thi đua giữa các địa phương trong Cụm và suy tôn tỉnh Hòa Bình là Cụm trưởng, tỉnh Yên Bái là Cụm phó Cụm thi đua năm 2018./.

Hoàng Huế
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.