Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn thẩm định hồ sơ khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến


( Cập nhật lúc: 23/07/2018  )

Để việc thẩm định hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến được chặt chẽ, chính xác, khách quan, có đủ căn cứ pháp lý, khen thưởng đúng người, đúng thành tích. Ngày 07/6/2018 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã ban hành Công văn số 1275/BTĐKT- Vụ III về việc hướng dẫn thẩm định hồ sơ khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến

Thông tin chi tiết ở tệp đính kèm./.

Hoàng Huế
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.