Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương giám sát phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.


( Cập nhật lúc: 09/11/2022  )

Thực hiện Quyết định số 151/QĐ-BTĐKT ngày 30/9/2022 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc giám sát phong trào thi đua đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025. Ngày 04/11 Đoàn Giám sát của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

phát biểu tại buổi làm việc

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo bền vững được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn. Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm từ 2% - 2,5%, huyện nghèo giảm từ 3,5% - 4%; cùng với công tác tuyên truyền, Bắc Kạn tập trung đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó tranh thủ các nguồn lực và huy động các nguồn xã hội hóa để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo; xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng, thiết yếu, phục vụ dân sinh, sản xuất trên địa bàn các huyện nghèo, hỗ trợ các địa bàn nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, lồng ghép và sử dụng hiệu quả nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 511/KH-UBND ngày 13/8/2021 về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 trong đó chỉ đạo thống nhất các nội dung của phong trào thi đua tới cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Hưởng ứng thực hiện Phong trào thi đua các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đều đã phát động, triển khai Phong trào thi đua theo giai đoạn và từng năm; xây dựng mục đích, tiêu chí, tên phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị, địa phương. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể tỉnh theo chức năng nhiệm vụ đã tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua bằng những việc làm thiết thực nhưtổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 gắn vớiphong trào “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”….nhằm huy động các tập thể, cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp, hợp tác xã có những việc làm thiết thực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, của cải vật chất để hỗ trợ, giúp đỡ địa phương, cơ sở, cộng đồng và các hộ gia đình nghèo giảm nghèo và thoát nghèo bền vững. Các đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, xây dựng, phát triển các mô hình giảm nghèo, dự án giảm nghèo để tạo việc làm, sinh kế bền vững, có thu nhập tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, tỉnh đã tập trung triển khai giải pháp lồng ghép chương trình giảm nghèo vào các chương trình, kế hoạch từng ngành, lĩnh vực để huy động tối đa các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đề án Mỗi xã phường một sản phẩm đã được cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân tích cực triển khai thực hiện và tạo ra nhiều loại nông sản đặc trưng gắn với những nét truyền thống, văn hóa, điều kiện tự nhiên riêng của tỉnh; nhiều sản phẩm OCOP có nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý, tạo sức cạnh tranh trên thị trường.

 

Đồng chí Hoàng Minh, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn báo cáo với Đoàn Giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025 tại tỉnh Bắc Kạn

Tại buổi làm việc, các đồng chí thành viên trong Đoàn đánh giá cao việc chủ động triển khai phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 tại tỉnh.Đoàn Giám sát đề nghị tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc phong trào thi đua, chỉ đạo các đơn vị thuộc sở thực hiện tốt các nội dung trong phong trào thi đua đã phát động; tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm tốt bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp để nhân rộng, lan tỏa rộng rãi trong tỉnh và toàn quốc. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo các đơn vị kịp thời phát hiện để khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất; tiếp tục chú trọng việc tổ chức biểu dương, vinh danh nhằm tạo động lực, khích lệ động viên phong trào.

 

Đoàn Giám sát tham quan HTX Thiên An, thôn Nà Ít, xã Vi hương, huyện Bạch Thông

 

Đoàn Giám sát thăm quan tại HTX  Nhung Lũy, xã Yến Dương, huyện Ba Bể 

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Giám sát đã tham quanmô hình nông trang trại kết hợp tại HTX Nhung Lũy, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, sản xuất các sản phẩm lạp xường, thịt treo gác bếp, bí thơm… và HTX Thiên An thôn Nà Ít, xã Vi hương, huyện Bạch Thông - mô hình dựa trên các thế mạnh về cây dược liệu và các bài thuốc cổ truyền của người Dao tại địa phương dùng để tắm cho người lớn, trẻ em và phụ nữ sau sinh, và sản xuất nhiều sản phẩm khẩu trang, gối bằng thổ cẩm đẹp mắt./.

Hoàng Huế
Sign In