Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về việc tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn


( Cập nhật lúc: 26/12/2018  )

Ngày 10/12/2018, tại Kỳ họp thứ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh khóa IX đã thông qua Nghị quyết về việc tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn”. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Chi tiết trong tập đính kèm./.

Hoàng Huế
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.