Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020


( Cập nhật lúc: 14/01/2021  )

Thực hiện Kế hoạch Số 348/KH-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp, từ năm 2016 đến nay Sở Nội vụ đều ban hành kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra theo kế hoạch hằng năm. Trong năm 2020, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch kiểm tra số 01/KH-SNV ngày 09/01/2020 và Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với 66 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra cho thấy cơ bản các đơn vị đã thực hiện đúng quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính như: chấp hành nghiêm thời gian làm việc, đeo thẻ công chức, viên chức; lề lối tác phong làm việc nghiêm chỉnh. Công chức được phân công phụ trách ở từng lĩnh vực đã chủ động trong công việc, xử lý kịp thời các văn bản trên phần mềm (TDOffice). Các cơ quan, đơn vị đềuBảng niêm yết thủ tục hành chính, kế hoạch làm việc và lịch công tác tuần, tháng theo quy định; việc bài trí khuôn viên công sở được thực hiện tốt, cảnh quan công sở sạch, đẹp, không có hiện tượng lập bàn thờ và thắp hương trong phòng làm việc.

Kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương

tại UBND xã Địa Linh, huyện Ba Bể

Bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện tốt các quy định. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở tại chỗ đối với các đơn vị việc chú ý giữ gìn vệ sinh cơ quan; việc phân công công chức trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở đơn vị; kịp thời làm thẻ công chức cho những công chức mới chuyển công tác từ nơi khác về đơn vị; nhắc nhở công chức chủ động đeo thẻ công chức trong giờ làm việc; chú ý xử lý những văn bản chỉ để biết trên hệ thống; quản lý, sử dụng tốt con dấu theo quy định tại Điểm e, khoản 2, Điều 4, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư lưu trữ; niêm yết thủ tục hành chính (TTHC) đảm bảo theo yêu cầu của việc công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 14, Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính để các đơn vị kịp thời chấn chỉnh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị thường xuyên kiểm tra công chức thực hiện nhiệm vụ được giao và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ cũng đã kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tháng 11 năm 2020 quá hạn trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông tại UBND huyện Ba Bể và đã phát hiện lý do khiến UBND huyện Ba Bể trong tháng 11 năm 2020 có 132 hồ sơ đã xử lý quá hạn thuộc cấp huyện và 132 hồ sơ đã xử lý quá hạn thuộc cấp xã, làm ảnh hưởng đến chỉ số cải cách hành chính của huyện. Qua kiểm tra cho thấy các TTHC tại cấp huyện và cấp xã của huyện Ba Bể đa số xử lý đúng hạn hoặc trước hạn, tuy nhiên trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông báo xử lý quá hạn do trong quá trình thực hiện giải quyết TTHC bị vướng mắc, quy trình trên máy lỗi; Các công chức chưa xử lý trên hệ thống trong khi thực tế những TTHC đó đã được giải quyết đúng hạn, hoặc trước hạn, có những hồ sơ trên hệ thống tồn từ năm 2018, 2019 đến nay (chưa xử lý dứt điểm hoặc chưa gỡ những bản test khi tham dự tập huấn); Một số công chức của xã đã chuyển công tác đến xã khác nhưng vẫn lưu tên trên hệ thống phần mềm của xã nên TTHC chuyển đến tên công chức đó không được xử lý. Thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra, UBND huyện Ba Bể đã phối hợp với Trung tâm CNTT&TT tỉnh khắc phục ngay những hồ sơ quá hạn trên phần mềm một cửa điện tử, một cửa liên thông của đơn vị và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ tại Báo cáo số 698/BC-UBND ngày 29/12/2020 của UBND huyện Ba Bể kết quả đơn vị không còn hồ sơ quá hạn trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao.

Trong năm 2020, Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Sở Nội vụ đã lập biên bản đối với 02 đơn vị do không có người trực và làm việc tại trụ sở đơn vị trong giờ hành chính: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông UBND xã Thuần Mang,huyện Ngân Sơn.Sở Nội vụ đã ban hành văn bản đề nghị thủ trưởng các đơn vị kịp thời chấn chỉnh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở; tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm, xử lý kỷ luật (nếu có) đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ việc theo quy định. UBND huyện Bạch Thông đã báo cáo kết quả kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến vụ việc đoàn công tác đi tham quan học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tổ chức tại Báo cáo số 431/BC-UBND ngày 11/9/2020 của UBND huyện Bạch Thông. Đến nay, UBND huyện Ngân Sơn chưa có báo cáo kết quả xử lý đối với UBND xã Thuần Mang.


Kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương

tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông

Qua công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, thủ trưởng các đơn vị đã quan tâm hơn trong việc đôn đốc theo dõi, chỉ đạo, quán triệt, kiểm tra các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương. Trong năm 2021, Sở Nội vụ sẽ tăng cường công tác kiểm tra các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời quan tâm hơn nữa trong việc đôn đốc các địa phương, đơn vị tập trung tuyên truyền, phổ biến về văn hóa công vụ; nghiêm túc tự kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính các cấp./.

Nguyễn Hoa

Tin bài mới:


Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại một số xã thuộc các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Chợ Đồn, Na Rì, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Mới(23/12/2020)

Công bố Quyết định kiểm tra và kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn(09/11/2020)

Thông qua dự thảo kết luận thanh tra của Sở Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới(03/11/2020)

Thông qua dự thảo kết luận thanh tra của Sở Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới(02/11/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 2011(22/10/2020)

Thanh tra trực tiếp 03 đơn vị cấp xã trong đợt thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Chợ Mới(30/09/2020)

Công bố Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thanh tra công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới(29/09/2020)

Công bố Quyết định kiểm tra sau kết luận thanh tra tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn(07/09/2020)

Công bố Quyết định kiểm tra sau kết luận thanh tra tại Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn(28/08/2020)

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đột xuất tại huyện Bạch Thông(24/07/2020)

Sign In