Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Thông qua dự thảo kết luận thanh tra tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn


( Cập nhật lúc: 07/09/2021  )

Chiều ngày 06 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Nội vụ đã tổ chức buổi họp thông qua dự thảo kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc và người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; việc thực hiện chính sách tiền lương; công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 30/6/2021.

Ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu ý kiến tại buổi họp

Tham dự buổi họp có ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở và các thành viên Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ, Trưởng đoàn là ông Lê thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra Sở. Về phía Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có ông Hà Văn Hùng, Trưởng ban cùng Phó ban và đại diện lãnh đạo Văn phòng, đơn vị trực thuộc và phòng chuyên môn tham dự cuộc họp. Tại buổi họp, sau khi nghe ông Lê Thanh Hải, Trưởng đoàn thanh tra thông qua bản Dự thảo kết luận thanh tra, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các thành viên đoàn thanh tra đã trao đổi, đóng góp về các nội dung trong dự thảo kết luận thanh tra, trao đổi những khó khăn vướng mắc cần làm rõ. Ông Hà Văn Hùng, Trưởng ban phát biểu ý kiến nhất trí với dự thảo kết luận thanh tra của Đoàn Thanh tra, đơn vị sẽ tiếp thu và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, đơn vị trực thuộc để rà soát lại, khắc phục những nội dung hạn chế, thiếu sót đã nêu trong bản dự thảo kết luận thanh tra.

Ông Hà Văn Hùng, Trưởng ban, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Sau khi nghe toàn bộ dự thảo kết luận thanh tra, các ý kiến trao đổi giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các thành viên Đoàn thanh tra, ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy những mặt mạnh và khắc phục những tồn tại được nêu trong dự thảo kết luận thanh tra, đồng thời đề nghị Đoàn thanh tra tiếp tục rà soát và hoàn chỉnh dự thảo kết luận thanh tra đối với BQL các KCN trước khi trình Giám đốc Sở Nội vụ ban hành kết luận chính thức./.

Nguyễn Hoa
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.