Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông qua dự thảo kết luận thanh tra tại Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn


( Cập nhật lúc: 01/12/2021  )

Chiều ngày 01 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nội vụ đã tổ chức buổi họp thông qua dự thảo kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; số lượng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; công tác thi đua khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ của Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn, từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 30/9/2021.

Ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu ý kiến tại buổi họp

Tham dự buổi họp có ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở và các thành viên Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ, Trưởng đoàn là ông Lê thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra Sở. Về phía Sở Nông nghiệp và PTNT có ông Hà Sỹ Huân, Giám đốc cùng Phó Giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tham dự cuộc họp. Tại buổi họp, sau khi nghe ông Lê Thanh Hải, Trưởng đoàn thanh tra thông qua bản Dự thảo kết luận thanh tra, Sở Nông nghiệp và PTNT và các thành viên đoàn thanh tra đã trao đổi, đóng góp về các nội dung trong dự thảo kết luận thanh tra, trao đổi những khó khăn vướng mắc cần làm rõ. Ông Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu ý kiến nhất trí với dự thảo kết luận thanh tra của Đoàn Thanh tra, đơn vị sẽ tiếp thu và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, đơn vị trực thuộc để rà soát lại, khắc phục những nội dung hạn chế, thiếu sót đã nêu trong bản dự thảo kết luận thanh tra.

Ông Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Sau khi nghe toàn bộ dự thảo kết luận thanh tra, các ý kiến trao đổi giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và các thành viên Đoàn thanh tra, ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy những mặt mạnh và khắc phục những tồn tại được nêu trong dự thảo kết luận thanh tra, đồng thời đề nghị Đoàn thanh tra tiếp tục rà soát và hoàn chỉnh dự thảo kết luận thanh tra đối với Sở Nông nghiệp và PTNT trước khi trình Giám đốc Sở Nội vụ ban hành kết luận chính thức./.

Nguyễn Hoa
Sign In