Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông qua dự thảo kết luận Thanh tra tại UBND huyện Bạch Thông


( Cập nhật lúc: 22/10/2021  )

Chiều ngày 21 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở làm việc UBND huyện Bạch Thông, Sở Nội vụ tổ chức buổi họp thông qua dự thảo kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc và người lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; công tác tuyển dụng viên chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện; tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; công tác văn thư, lưu trữ; công tác tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông, giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến 30/6/2021.


Ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu ý kiến tại buổi họp

Tham dự buổi công bố quyết định thanh tra có ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nội vụ; Đoàn thanh tra có ông Lê Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn cùng các thành viên trong Đoàn. Về phía UBND huyện Bạch Thông có ông Đinh Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện và Lãnh đạo một số phòng chuyên môn cùng tham dự. Tại buổi làm việc, sau khi nghe ông Lê Thanh Hải - Trưởng đoàn thanh tra thông qua bản dự thảo kết luận thanh tra, UBND huyện Bạch Thông và các thành viên đoàn thanh tra đã thảo luận, góp ý kiến về các nội dung trong dự thảo kết luận thanh tra, trao đổi những khó khăn vướng mắc cần làm rõ. Ông Đinh Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến nhất trí với dự thảo kết luận thanh tra của Đoàn thanh tra, đơn vị sẽ tiếp thu và chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc rà soát, khắc phục những nội dung hạn chế, thiếu sót đã nêu trong dự thảo kết luận thanh tra


Ông Đinh Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông Phát biểu ý kiến tại buổi họp

 

Sau khi nghe dự thảo kết luận thanh tra, các ý kiến trao đổi giữa UBND huyện Bạch Thông và các thành viên Đoàn thanh tra, ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy những mặt mạnh và khắc phục những tồn tại đã nêu trong dự thảo kết luận thanh tra, đồng thời đề nghị Đoàn thanh tra tiếp tục rà soát và hoàn chỉnh dự thảo kết luận thanh tra đối với UBND huyện Bạch Thông để trình Giám đốc Sở Nội vụ ban hành kết luận chính thức./.

Đinh Mai
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.