Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông qua dự thảo kết luận thanh tra của Sở Nội vụ tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn


( Cập nhật lúc: 08/06/2021  )

Chiều ngày 04 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở làm việc của Trường Cao đẳng Bắc Kạn, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành thông qua dự thảo kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo quản lý; số lượng viên chức lãnh đạo quản lý; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế; công tác văn thư lưu trữ của Trường Cao đẳng Bắc Kạn, giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2020.

Sở Nội vụ có bà Hoàng Thị Diệu, Phó Giám đốc Sở và các thành viên Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ, Trưởng đoàn là ông Hà Quốc Hưng, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra Sở tham dự cuộc họp. Về phía Trường Cao đẳng Bắc Kạn có ông Trịnh Tiến Long, Hiệu trưởng cùng các Phó Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo các phòng, khoa tham dự.

Đoàn Thanh tra thông qua dự thảo kết luận thanh tra tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn

Tại buổi họp, sau khi nghe ông Hà Quốc Hưng, Trưởng đoàn thanh tra đã thông qua bản Dự thảo kết luận thanh tra, Trường Cao đẳng Bắc Kạn và các thành viên đoàn thanh tra đã trao đổi, đóng góp về các nội dung trong dự thảo kết luận thanh tra, trao đổi những khó khăn vướng mắc cần làm rõ.

Ông Trịnh Tiến Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn

phát biểu ý kiến tại buổi họp

Cũng tại buổi họp, sau khi nghe toàn bộ dự thảo kết luận thanh tra, các ý kiến trao đổi giữa Trường Cao đẳng Bắc Kạn và các thành viên Đoàn thanh tra, bà Hoàng Thị Diệu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt làm được và chưa làm được của nhà trường, đồng thời đề nghị Đoàn thanh tra sẽ rà soát, làm rõ hơn một số nội dung như về cơ cấu, quản lý, sử dụng viên chức, người lao động; về việc đánh giá cụ thể tình hình thực hiện tinh giản biên chế của nhà trường và các nội dung khác để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo kết luận thanh tra đối với Trường Cao đẳng Bắc Kạn trước khi trình Giám đốc Sở Nội vụ ban hành kết luận chính thức./.

Nguyễn Hoa

Tin bài mới:


Công bố Quyết định thanh tra tại trường Cao đẳng Bắc Kạn(06/04/2021)

Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tại UBND thành phố Bắc Kạn(31/03/2021)

Kiểm tra công vụ đột xuất tại UBND thành phố Bắc Kạn.(02/03/2021)

Kiểm tra công vụ đột xuất tại huyện Na Rì(02/03/2021)

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại huyện Chợ Đồn(27/01/2021)

Tổng hợp kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020(14/01/2021)

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại một số xã thuộc các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Chợ Đồn, Na Rì, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Mới(23/12/2020)

Công bố Quyết định kiểm tra và kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn(09/11/2020)

Thông qua dự thảo kết luận thanh tra của Sở Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới(03/11/2020)

Thông qua dự thảo kết luận thanh tra của Sở Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới(02/11/2020)

Sign In